Domov > Zprávy > Novinky z oboru

Jak používat regulátor živin (1)

2021-12-17

1. Spuštění a inicializace systému(regulátor živin)
Otočením vypínače na horní straně přístroje zapněte napájení a zapněte systém. Po zapnutí bude systém provádět autotest, dokud se na obrazovce neobjeví zpráva „vítejte v rychlotestéru živin, před použitím vyprázdněte svorku, výroba“, stiskněte prosím kleštinu a stiskněte „& shy;“. Klíč a systém automaticky opraví. Pokud je operace nesprávná nebo je čepel upnutá, uživatel nebude moci provést další operaci. Ujistěte se, že jednou provedete test prázdné svorky podle správného provozního režimu.

2. Změřte(regulátor živin)
Po inicializaci spouštění se na obrazovce zobrazí výzva: "Konfigurace spouštění je úspěšná, prosím přímo upněte čepel pro měření". Uživatel může upnout měřenou čepel do měřicí svorky, opřít se o snímač na hlavě a stisknout "& shy;" Klíč lze měřit jednou na klip a na obrazovce lze zobrazit časy měření a různé parametry.
Pro stejný vzorek nebo stejný typ vzorku, který má být testován, lze přístroj použít k výpočtu průměrné hodnoty po více měřeních. Po dokončení více měření stejného nebo stejného typu stiskněte "& macr;" Klíč pro ukončení tohoto měření. Jinak to ovlivní průměrnou hodnotu naměřenou po dalším nebo dalším typu měření vzorku, ale neovlivní to výsledky jednoho měření. Pokud uživatel nemá požadavek na odběr průměrné hodnoty podobných vzorků, může operaci na konci vzorkování ignorovat. Během měření systému stiskněte "& shy;" Klíč k dosažení jediného měření. Vždy stiskněte "& macr;" kdykoli skončí měření vzorku Tlačítko pro ukončení tohoto měření. Jinak při příštím
Když je vzorek změřen a zprůměrován, budou se této operace průměrování účastnit i data předchozího vzorku. Způsobit chybu výpočtu.

3. Průměr(regulátor živin)
Uživatel může získat reprezentativní parametry vzorku nebo třídy vzorků zprůměrováním hodnot různých částí stejného vzorku nebo více vzorků stejné třídy po více měřeních. Po provedení operace měření stiskněte tlačítko "průměr" pro výpočet průměrné hodnoty vzorku. Zvláštní pozornost by však měla být věnována: (1) po testování každé skupiny vzorků nezapomeňte stisknout "& macr;" Klíč k ukončení tohoto měření a zajištění, že data s průměrnou hodnotou jsou daty tohoto vzorku. (2) Pokud jsou v procesu měření všechny tři parametry nulové, je operace měření chybná a musí být změřena znovu. V opačném případě, když vezmete střední hodnotu, výsledek střední hodnoty zobrazí chybu, například:??.?. V tuto chvíli prosím stiskněte "& macr;" Klávesou ukončíte předchozí proces měření a poté spusťte měření jedno po druhém.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept